รับทาสี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.โอ.เค เพ้นท์ เป็น บริษัท ที่สร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับ งานสีทุกประเภท รวมทั้งงาน Finishing งานเร่งด่วน โดยทีมงานที่มีคุณภาพ กว่า 100 คน ในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของวัสดุ ที่ใช้ และการรับประกันผลงานที่เชื่อถือได้ บริษัทฯ มีผลงานทั้งงานราชการ และ เอกชน ในโครงการต่าง ๆ มากมายกว่า 10 ปี ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพ ของผลงาน บุคลากร ทีมงาน ความรวดเร็ว และการตรงต่อเวลาที่ทางบริษัท ฯ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า และ ผู้ว่าจ้างเป็นหลัก ทีมงานของเราพร้อมให้บริการด้านงานสีทุกประเภท ด้วยระบบการทำงานที่ได้มาตรฐาน พร้อมการรับประกันผลงานเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าจะได้รับงานที่มีคุณภาพ ส่งมอบงานตรงเวลา

 

ผลงานของเรา งานสีโครงการ อาคารสูง โรงงาน งานสีทุกประเภท  

  

รับทาสีบ้าน  รับทาสีอาคาร คอนโด

  

รับเหมาทาสี สำนักงาน หมู่บ้านจัดสรร ทาสีโครงการ


รับทาสีโรงงาน ทาสีโกดังสินค้า ทาสีบริษัท


งานทาสีห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาแจ้งวัฒนะ, งานทาสีห้างบิ๊กซี

เราเป็นบริษัทที่สร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับ งานสีทุกประเภท รวมทั้งงาน Finishing งานเร่งด่วน โดยทีมงานที่มีคุณภาพ กว่า 100 คน ในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของวัสดุ ที่ใช้ และการรับประกันผลงานที่เชื่อถือได้  บริษัทฯ มีผลงานทั้งงานราชการ และ เอกชน ในโครงการต่าง ๆ มากมายกว่า 10 ปี ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพ ของผลงาน บุคลากร ทีมงาน ความรวดเร็ว และการตรงต่อเวลาที่ทางบริษัท ฯ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า และ ผู้ว่าจ้างเป็นหลัก

บริการของ เอ็น.โอ.เค. เพ้นท์ งานทาสีภายนอก และภายใน อาคารสูง อาคารโรงงาน และอาคารพักอาศัย งานทาสีท่อ โครงสร้างเหล็ก แท้งค์น้ำ และงานทาสีเหล็กทุกชนิด งานทาสีด้วยระบบสีอีพ็อกซี่ ทุกชนิด งานทาสีเคลือบหลังคากันความร้อน งานพ่นสีเทคเจอร์ (Texture) งานฉาบและตกแต่งพื้นผิว งานแก้ไขซ่อมแซมรอยแตกร้าวพื้นผิว งานแก้ไขปัญหาสีหลุดร่อน ตกชอล์ค เป็นเชื้อรา งานระบบกันซึม Water Proof พื้นดาดฟ้า และรอยแตกร้าว ภายนอกและภายในอาคาร มีทีมงานโรยตัวและนั่งร้านสำหรับอาคารสูง ให้บริการ

สร้างสรรรค์ผลงานเกี่ยวกับงานสีทุกประเภท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.โอ.เค เพ้นท์ เป็น บริษัท ที่สร้างสรรผลงานเกี่ยวกับ งานสีทุกประเภท รวมทั้งงาน Finishing งานเร่งด่วน โดยทีมงานที่มีคุณภาพ กว่า 100 คน ในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของวัสดุ ที่ใช้ และการรับประกันผลงานที่เชื่อถือได้ 

บริษัทฯ มีผลงานทั้งงานราชการ และ เอกชน ในโครงการต่าง ๆ มากมายกว่า 10 ปี ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพ ของผลงาน บุคลากร ทีมงาน ความรวดเร็ว และการตรงต่อเวลาที่ทางบริษัท ฯ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า และ ผู้ว่าจ้างเป็นหลัก

บริการของ เอ็น.โอ.เค. เพ้นท์ งานทาสีภายนอก และภายใน อาคารสูง อาคารโรงงาน และอาคารพักอาศัย 
 งานทาสีท่อ โครงสร้างเหล็ก แท้งค์น้ำ และงานทาสีเหล็กทุกชนิด 
 งานทาสีด้วยระบบสีอีพ็อกซี่ ทุกชนิด 
 งานทาสีเคลือบหลังคากันความร้อน 
 งานพ่นสีเทคเจอร์ (Texture) 
 งานฉาบและตกแต่งพื้นผิว
 งานแก้ไขซ่อมแซมรอยแตกร้าวพื้นผิว 
 งานแก้ไขปัญหาสีหลุดร่อน ตกชอล์ค เป็นเชื้อรา 
 งานระบบกันซึม Water Proof พื้นดาดฟ้า และรอยแตกร้าว ภายนอกและภายในอาคาร 
 มีทีมงานโรยตัวและนั่งร้านสำหรับอาคารสูง ให้บริการ 

- งานทาสีบ้าน อาคารสูง   - งานทาสีโครงการต่าง ๆ   - งานทาสีห้างสรรพสินค้า

- งาน FINISHING เร่งด่วน   - งานเก็บที่ต้องเร่งโอน   - งานพ่นสีระเบิด, วอลไทล์

- งานพ่น, ฉาบ ทรายสี        - งานสีเฟอร์นิเจอร์         - งานสีปาร์เก้

- งานสีวอลเปเปอร์            - งานสีตบแตง อื่น ๆ       - งานฝ้าเพดาน

- งานปูน งานผนังที่ไม่เรียบร้อย              - งานแก้ไขที่เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม

งานทาสีบ้าน อาคารสูง และ โครงการต่าง ๆ เป็นงานที่ทางบริษัทฯ มีความชำนาญเป็นพิเศษ ได้ดำเนินมากมายกว่า 10 ปี มีผลงาน มามากมาย มีทีมงาน ที่เป็นมือ อาชีพ และวัสดุ มีคุณภาพ เพื่อให้ได้ งานที่มีความสวยงาน คงทน ยาวนาน รวมถึงความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา โดยการทาสีอาคารใหม่ควรมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 งานมาสีบ้าน อาคารสูง และโครงการต่าง ๆ

งานทาสีบ้าน อาคารสูง และโครงการต่าง ๆ เป็นงานที่ทางบริษัทฯ มีความชำนาญเป็นพิเศษ ได้ดำเนินการมากว่า 10 ปี มีผลงาน มามากมาย มีทีมงาน ที่เป็นมือ อาชีพ และวัสดุ มีคุณภาพ เพื่อให้ได้ งานที่มีความสวยงาน คงทน ยาวนาน รวมถึงความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา 

โดยการทาสีอาคารใหม่ควรมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนการทำงานด้านงานสี1. ขั้นตอนการเตรียมผิว
    1.1 ก่อนการทาสีใหม่ทุกครั้ง ต้องทำความสะอาด โดยขจัดคราบฝุ่น รา 
    1.2 การโป๊ว ขัด รอยร้าวของอาคาร (งานภายนอกควรใช้วัสดุโป๊วภายนอก) 


2. ขั้นตอนการทางสีรองพื้น
    ขั้นตอนการทางสีรองพื้น ซึ่งมีความสำคัญ เพื่อป้องกันความเสียหายอันเกิดจากปฏิกิริยาเคมี
    ระหว่างสีทับหน้า กับพื้นผิว และ ขจัด ฝุ่นสนิมราที่ตกค้าง 


3. ขั้นตอนการทาสีทับหน้า
    ขั้นตอนการทาสีทับหน้า เพื่อความสวยงาม ดังนั้นควรชี้คุณภาพสูง ไม่ควรใช้สีผิดประเภท เช่น 
    นำสีภายในมาใช้ภายนอกสีปลอม เป็นต้น ดังนั้นท่านจะเห็นได้ว่าการเลือกเฉดสีมีความสำคัญ
    ต่อความสวยงาม และ การเลือกช่าง ผู้รับเหมา ก็มีความสำคัญต่อความสวยงาม คงทนและ
    ยาวนานตลอดไป 

บริการของ เอ็น.โอ.เค. เพ้นท์ งานทาสีภายนอก และภายใน อาคารสูง อาคารโรงงาน และอาคารพักอาศัย 
 งานทาสีท่อ โครงสร้างเหล็ก แท้งค์น้ำ และงานทาสีเหล็กทุกชนิด 
 งานทาสีด้วยระบบสีอีพ็อกซี่ ทุกชนิด 
 งานทาสีเคลือบหลังคากันความร้อน 
 งานพ่นสีเทคเจอร์ (Texture) 
 งานฉาบและตกแต่งพื้นผิว
 งานแก้ไขซ่อมแซมรอยแตกร้าวพื้นผิว 
 งานแก้ไขปัญหาสีหลุดร่อน ตกชอล์ค เป็นเชื้อรา 
 งานระบบกันซึม Water Proof พื้นดาดฟ้า และรอยแตกร้าว ภายนอกและภายในอาคาร 
 มีทีมงานโรยตัวและนั่งร้านสำหรับอาคารสูง ให้บริการ 


งานสีพิเศษอื่น ๆงานสีพิเศษที่ทาง บริษัท ฯ รับดำเนินการ มีหลายประเภท เช่น 1. งานสี เฟอร์นิเจอร์ 2. งานสีปาร์เก้ 3. งานพ่นสีระเบิด , วอลไทล์ 4. งานสีวอลเปเปอร์ 5. งานพ่น, ฉาบ ทรายสี 6. งานสีตบแตง อื่น ๆ 


งานแบบฝ้าเพดาน, งานแต่งผิวหนังงานแบบผิวฝ้าเพดาน เป็นงานฉาบบนผิวเพดานที่ไม่เรียบ ให้เป็นฝ้ายิปซั่มแบบเรียบ ซึ่งเป็นงานที่สามารถ นำมาใช้แทนฝ้ายิปซั่มฉาบเรียบ และมีข้อดีกว่า ฝ้ายิปซั่มฉาบเรียบดังนี้ 

1. ราคาถูกกว่าฝ้าเพดานแบบเรียบถึง 3 เท่าตัว 
2. อายุการใช้งานที่ยาวกว่า เพราะฝ้ายิปซั่มจะตกเมื่อใช้งานนาน ๆต่อการฉาบผิวฝ้าเพดาน ไม่ต้องใช้โครงฝ้าจึงไม่มีการ
     ตกท้องช้าง และ แข็งแรงกว่า 
3. ความสวยงามในระยะยาว เพราะจะไม่เกิดรอยต่อของแผ่นยิปซั่ม 
4. ประหยัดเวลากว่าการติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มแบบเรียบ 
5. เพดานของห้องยกสูงขึ้นเพราะไม่ต้องสูญเสียพื้นที่ในการติดโครง งานฉาบผิวหนัง เป็นการฉาบผิวหนังให้เรียบเนียน
    สวยงาม และ จะได้ผิวที่นุ่มนวลไม่มีเม็ดทราย จะทำให้ผิวละเอียด และดูสบายตา หรูหรายิ่งขึ้น รวมทั้งใช้แก้ไขผิวหนัง
    ที่งานฉาบปูนไม่เรียบร้อย หรือใช้ฉาบผนังสำเร็จที่ผิวมีฟองอากาศ ให้เรียบร้อย สวยงาม 


งาน FINISHING เร่งด่วนงานเก็บที่ต้องเร่งโอน ในปัจจุบันนี้มีหลายโครงการที่ต้องประสบปัญหา ผู้รับเหมาทิ้งงาน งานล้าช้ากว่ากำหนด หรืองานไม่เรียบร้อยไม่สามารถโอนให้ลูกค้าตามกำหนด ฉะนั้น ทางบริษัทฯ จึงสร้างทีมงานเร่งด่วน นี้ขึ้นมาทำงานเก็บความละเอียดให้สามารถโอนแก่ลูกค้าได้อย่างทันเวลา 

ซึ่งทีมงานนี้ได้ผ่านงานเร่งด่วนมาแล้วมากมาย มีประสบการณ์สูง ทั้งโครงการหมู่บ้าน คอนโดมิเนียม โรงงาน และ บ้านทั่วไป ส่วนงานที่ทางบริษัท รับดำเนินการแก้ไข 
1. งานฝ้าเพดาน 
2. งานสี 
3. งานปูน งานผนังไม่เรียบร้อย 
4. งานแก้ไขที่เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม

 

 


 

สอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณ อธิวัฒน์ เอกเพชร  081-684-2827

 

ห้างหุ้นส่วน เอ็น.โอ.เค. เพ้นท์

2 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

Tel: 02-519-0440 

Fax: 02-519-0465

http://www.nokpaint.com

http://www.รับทาสี.net   

http://www.xn--o3cf0a4a6aiw.net

 

  

Visitors: 10,536